Ndertim Tavanesh

          Tavan të varur me gips në sistem

          Tavan të varur me pllakë 60 x 60, fibër minerale

          Tavan të varur me pllakë 60 x 60 gipsi

          Tavan të varur me pllakë 60 x 60 allci

          Tavan të varur alumini/metalik/griliato