Suvatime

– Suvatime të brendshme dhe të jashtme me bazë cimento
– Suvatim i brendshëm me base gipsi
– Suvatim i jashtëm dhe i brendshëm me grafiato
– Veshje mur tulle & betoni me pllake gipsi